Det er litt rart at vi i Norge, som regner oss som et utpreget demokratisk land, har en særordning som gjør at kirken kan registrere barn, der en av foreldrene er medlemmer av den norske kirke (heretter kalt dnk) som tilhørende i kirka, og det uten at foreldrene aktivt melder inn barnet. Ved dåpen meldes barnet offisielt inn i kirka, og dette er en aktiv handling fra foreldrenes side.

Det burde være en menneskerett å få velge tilhørighet til trossamfunn selv, når man er gammel nok til det. I Human-Etisk forbund må man være fylt 15 år, og selv melde seg inn. Slik burde det vært i alle livssyns- og trossamfunn. Håpet er at det i fremtiden kan bli sånn. Mennesker fortjener å få velge selv.

Share: