Det snakkes en del om kildekritikk for tiden. En stor del av årsaken til dette ligger i begrepene ”falske nyheter” og ”alternative fakta” som man stadig hører om. Tidligere kunne man stole på at det man leste i aviser; både i papirversjon og på nett ville fortelle deg sannheten. I alle fall sannheten slik journalisten oppfattet den. Nå til dags blir vi bombardert med både fakta og alternative fakta. Ting vi i årevis hadde trodd, og som er etablerte sannheter blir stadig utfordret av folk som sier at de er skeptiske til at det er slik ting henger sammen. Klimadebatten er et eksempel på dette. Selv om majoriteten av forskere på dette feltet er enige om at klimaendringene vi nå ser er menneskeskapte, finnes det alltid noen som får oss til å tvile på dette. For eksempel Karl Ivar Hagen. De aller fleste vil; stilt overfor alternativene mellom en klimaforsker og en politiker, tro på klimaforskeren. I dette tilfellet Bjørn Hallvard Samset, som er en meget godt utdannet og troverdig forsker på området. Men svært mange lar seg altså i stedet lede av “vår alles kjære” og svært joviale Karl Ivar i stedet. Mange betegner den tiden vi nå lever i som ”postfaktuell”. Hvordan kom vi hit? Og ikke minst: hvorfor?

Fakta, som egentlig er en sannhet man får via observasjon eller erfaring, er blitt gjenstand for tvil. Det blir altså nå, mer enn tidligere sådd tvil i forhold til om fakta egentlig er fakta. Dette er en skummel utvikling. Jeg tviler også på at den er ønsket av majoriteten av verdens befolkning, men den er veldig ønsket av de som prøver å skape uroligheter og som ønsker å utøve sin påvirkningskraft for å endre verden til å bli mer fiendtlig innstilt mot blant annet innvandrere og entiske minoriteter.

Det kan virke som at de eldste i samfunnet ikke er godt nok utrustet til å skille mellom falske nyheter og alternative fakta. Grunnen til at jeg tror at dette kan være tilfelle, er fordi slike nyheter som oftest deles av de som tilhører foreldregenerasjonen min på Facebook. Her om dagen delte et nært familiemedlem et videoklipp av en svensk ”tjej” som i fullt alvor mener at den svenske regjeringen hjernevasker folk, og at sveriges innbyggere er gisler i sitt eget land. Hun mener at man bør styrte regjeringen og sette inn en midlertidig regjering som skal ordne opp alle problemene som innvandrere og asylsøkere har forårsaket de siste årene. Videoen har i skrivende stund 126.000 visninger og er delt over 1400 ganger.

Damen i videoen er med i det nystiftede partiet ”Folkets rätt 201”. Partiet har tilknytning til Sverigedemokraterna (eks-medlemmer) og Nordfront, og springer ut fra en rekke demonstrasjoner arrangert av “Folkets demonstration”, der folk fra det høyreekstreme miljøet ofte holder taler. Her kan du se videoen hun har publisert. Det er ganske drøye påstander som blir fremsagt her. :

Den svenske avisen EXPO skriver i en artikkel fra november 2016:
”Flera talare har uttryckt sympati och förståelse för gärningsmän bakom attentat mot flyktingboenden andra har drivit tesen att det pågår ett folkmord mot svenskar.

En av de återkommande talarna på Folkets demonstration är den tidigare SD-politikern Hans Erling Jensen. Han uppmärksammades redan under sin tid inom Sverigedemokraterna för våldsuppmaningar mot muslimer. Bland annat skrev han 2012 på sin Facebooksida att “Muslimer bör sändas hem till muslimistan eller så bör de slås ihjäl!”.”

Det er skremmende at helt ”vanlige” mennesker kan få seg til å legge ut slike videoer uten å være kritiske til avsenderen. Når mange nok sprer et slikt tankegods via sosiale medier, er det klart at slike ideer brer om seg. Hvis du er en smule innvandringskritisk, vil videoen ved første gjennomsyn virke noenlunde fornuftig, men når man tenker på at dette ikke er en vanlig ”tjej” fra Skåne i Sverige som har lagt ut dette, men at det faktisk er en av grunnleggerne av et nytt nasjonalistisk parti i Sverige, blir konteksten og derfor også budskapet noe helt annet. Dette ser vi som gjennom årelang erfaring med internett, og som er vant til å være skeptiske til budskap som blir postet i sosiale medier, men de som er nye i sin befatning med internett og sosiale medier (unge og eldre) ser ikke dette, og det er fryktelig skummelt. De bidrar derfor til å underbygge troen på at all innvandring er et onde, at myndighetene ikke vil ditt beste og at man bør slutte opp om det tankegodset som spres via sosiale medier.

Hva om den som hadde fremsagt budskapet i videoen var en liten, kortklippet og mørkhåret mann med en liten mørk bart midt på leppa? Hadde den blitt delt av like mange da? Neppe.

Denne utviklingen er skremmende. Når politikere fra talerstolen sympatiserer med gjerningsmenn som tenner på asylmottak har man krysset en grense som hittil har vært retningsgivende for samfunnsdebatten. Man kan få vondt i magen av mindre.

Hva blir så det neste?

 

Share: