Vi har likestilling i Norge. Har vi ikke? Like muligheter for alle kvinner og menn … eller?

Jeg vil påstå (uten at jeg har alle tall på bordet) at vi i alle fall er et av de landene i verden som er best på likestilling. Men likevel har vi en vei å gå. Hvorfor?

  1. Fordi mange kvinner ender opp uten hjem og eiendeler når de inngår samboerskap med allerede etablerte menn. Når bruddet er et faktum sitter de igjen med svarteper, med mindre de har tatt vare på alt av kvitteringer for varekjøp siden de flyttet inn. Det er dessverre ofte slik at kvinner gjerne deler på utgiftene med menn, men mennene som eier hus og gjerne hytte sørger for at det fremdeles er de som betaler for dette, mens kvinnene gjerne er de som betaler en husleie til mannen, eller sørger for å betale løpende utgifter som mat, klær og strøm. Det er ikke spesielt lurt. Det kan du lese mer om her.
  1. Fordi kvinner fremdeles tjener dårligere enn menn med tilsvarende utdanning, og fordi kvinneyrker oftere er lavtlønnede, sammenlignet med de typiske mannsyrkene.
  1. Fordi vi ikke greier å integrere innvandrerkvinner, slik at de får en høyere grad av yrkesdeltagelse gjennom utdanning eller yrkespraksis, som igjen fører til at de får jobb. Integrering er nøkkelen til utdanning og yrkesdeltagelse. Kanskje burde Listhaug ha gitt UDI oppdraget med å sette i verk integreringstiltak som vi vet fungerer, i stedet for å kikke gjennom gamle asylsaker for å få sendt ut de som allerede er godt integrerte, har slått rot, og dannet familier her?
  1. Sist men ikke minst fordi det fremdeles er en overvekt av menn som voldtar kvinner, menn som banker kvinner, og menn som dreper kvinner. Noe må gjøres. Det må jobbes for å bevisstgjøre vår oppvoksende generasjon av gutter og menn i forhold til kjønnsroller og kjønnsrollemønster. Jeg har ikke svaret på hvordan det kan gjøres, men jeg tror muligens at flere gode mannlige forbilder kan være en løsning. Flere menn i barnehager og grunnskolen, og flere menn som står frem og sier at ”et nei er et nei”.
    Både med og uten klær på.

 

           Ha en flott 8.marsfeiring enten du er han, hun eller hen!

Bildet er tatt av Samantha Broxton

Share: